Studio Reklamy K&M
biuro@drukarnia-aj.pl
tel. 513 073 037

Ostatnie realizacje

Studio Reklamy to pewno?? najwy?szej jako?ci us?ug w bran?y reklamowej. Nasza firma oferuje Pa?stwu kompleksowe rozwi?zania w zakresie reklam wykonanych technik? ploterow? - wycinania, laserow?, jak równie? technik? solwentow? na maszynach wielkoformatowych.

Nasze wieloletnie do?wiadczenie pozwala na obs?ug? najbardziej wymagaj?cych klientów.
Drukujemy mi?dzy innymi dla firm takich jak SONY, PLUS , ARKADIA, DANONE, NESTLE, itp.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów hurtowych (korporacji), jak równie? do klientów indywidualnych.

Nasza specjalizacja:
- banery, folie, plakaty, siatki
- naklejki i nalepki p?askie
- szyldy, tablice
- napisy wycinane z folii
- elementy frezowane w kszta?cie
- laserowa obróbka tworzyw sztucznych

Podstawowe cechy naszej dzia?alno?ci:
- mo?liwo?? realizacji du?ych zamówie? w krótkim czasie
- wysoka jako?? i trwa?o?? produktów reklamy wewn?trznej i zewn?trznej